Om mestermyr.dk

Ny tekst om hvorfor man har lavet reproduktionen og ønsket om 'den rejsende udstilling'